Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐào tạo bồi dưỡng (Refresher training)
Đào tạo bồi dưỡng (Refresher training)

Đào tạo bồi dưỡng đề cập đến các chương trình giáo dục hoặc đào tạo được cung cấp cho những nhân viên cần cập nhật hoặc củng cố kiến thức và kỹ năng của họ trong một lĩnh vực cụ thể. Mục đích của việc này là làm mới sự hiểu biết của họ, nâng cao hiệu suất và đảm bảo năng lực trong vai trò của họ.

Ví dụ
Trong các ngành có công nghệ hoặc quy định liên tục phát triển, nhân viên có thể được đào tạo lại để luôn cập nhật. Chẳng hạn, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tham gia vào các chương trình đào tạo bồi dưỡng để tìm hiểu về các thủ tục, quy trình hoặc tiến bộ y tế mới trong lĩnh vực của họ. Đào tạo bồi dưỡng giúp nhân viên duy trì kiến thức và năng lực của họ, đảm bảo thực hiện vai trò của họ ở chất lượng cao.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!