Đào tạo (Training)

Đào tạo trong ngữ cảnh của HR, đề cập đến quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng và năng lực thông qua hướng dẫn và thực hành có hệ thống. Đào tạo bao gồm cung cấp cơ hội học tập cho nhân viên về những điều liên quan đến vai trò và trách nhiệm công việc của họ, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất và phát triển chuyên môn tổng thể. Đào tạo có thể được tiến hành thông qua các phương pháp khác nhau như hội thảo, buổi tập huấn, đào tạo trong công việc, các module học trực tuyến hoặc khóa học bên ngoài.

Ví dụ
Một ví dụ về đào tạo là khi một công ty tổ chức một chương trình đào tạo bán hàng cho đội ngũ bán hàng để cải thiện kỹ thuật bán hàng, kiến thức về sản phẩm và kỹ năng quản lý mối quan hệ khách hàng của họ. Các buổi đào tạo có thể bao gồm các bài thuyết trình tương tác, các bài tập mô phỏng vai trò và các nghiên cứu trường hợp để mô phỏng các tình huống bán hàng thực tế. Qua đào tạo này, các thành viên trong đội ngũ bán hàng có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tương tác hiệu quả với khách hàng, hoàn thành các giao dịch bán hàng và đạt được mục tiêu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!