Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo luật phân biệt đối xử khi mang thai (PDA)
Đạo luật phân biệt đối xử khi mang thai (PDA)

Đạo luật phân biệt đối xử khi mang thai (PDA) là luật liên bang ở Hoa Kỳ cấm phân biệt đối xử đối với nhân viên dựa trên việc mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan. PDA là một sửa đổi đối với Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và nhằm bảo vệ nhân viên đang mang thai khỏi bị đối xử bất công và đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng.

Ví dụ

  • Vi phạm Đạo luật Phân biệt đối xử khi mang thai là chủ lao động từ chối thuê một ứng viên đủ điều kiện vì cô ấy đang mang thai hoặc chấm dứt vị trí của nhân viên sau khi biết về việc cô ấy mang thai. 
  • Một ví dụ khác là từ chối cho một nhân viên đang mang thai các cơ hội đào tạo hoặc thăng tiến tương tự dành cho các nhân viên khác.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!