Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA)
Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA)

Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA) là luật của Hoa Kỳ yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động đóng góp một phần tiền lương của họ để tài trợ cho các chương trình An sinh Xã hội và Medicare. Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ phần thuế FICA của nhân viên từ tiền lương của họ và thay mặt họ nộp thuế cho chính phủ.

Ví dụ
Đối với năm tính thuế 2021, thuế suất FICA là 7,65% đối với người lao động và người sử dụng lao động, trong đó 6,2% dành cho An sinh xã hội và 1,45% dành cho Medicare.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!