Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo đức kinh doanh (Organizational ethics)
Đạo đức kinh doanh (Organizational ethics)

Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng trong tổ chức. Bao gồm các quy tắc và nguyên tắc đạo đức mà tổ chức phải tuân thủ trong mọi hoạt động của mình, bao gồm cả quản lý nhân sự và kinh doanh.

Ví dụ
Khi một công ty có một chính sách không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận nào trong kinh doanh của họ. Các nhân viên được đào tạo về đạo đức và có trách nhiệm báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào. Công ty cũng có các quy tắc đạo đức rõ ràng cho việc quản lý nhân sự, bao gồm việc đối xử công bằng với tất cả nhân viên và không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào. Tất cả những hành vi và quy tắc này đều phản ánh các giá trị đạo đức của công ty và được áp dụng trong mọi hoạt động của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!