Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựDanh sách nhân tài (Talent pooling)
Danh sách nhân tài (Talent pooling)

Danh sách nhân tài đề cập đến quy trình chiến lược trong ngành nhân sự nhằm chủ động xác định, thu hút và duy trì một nhóm ứng viên tiềm năng có kỹ năng và trình độ cần thiết cho cơ hội việc làm trong tương lai trong một tổ chức.

Ví dụ
Một công ty có thể sử dụng việc tập hợp nhân tài để liên tục nuôi dưỡng mối quan hệ với các ứng viên đầy triển vọng, chẳng hạn như giữ liên lạc với các chuyên gia lành nghề đã ứng tuyển vào các vị trí trước đó nhưng không được tuyển dụng. Bằng cách này, khi có cơ hội việc làm phù hợp, công ty đã có sẵn một nhóm ứng viên đủ tiêu chuẩn để xem xét.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!