Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐánh giá nhu cầu đào tạo (Training needs assessment)
Đánh giá nhu cầu đào tạo (Training needs assessment)

Đánh giá nhu cầu đào tạo là một quy trình có hệ thống được sử dụng trong lĩnh vực Nhân sự để xác định những lỗ hổng về kỹ năng, kiến thức hoặc khả năng của nhân viên cản trở hiệu quả hoạt động hoặc mục tiêu của tổ chức. Điều này bao gồm việc đánh giá năng lực hiện tại và xác định các yêu cầu đào tạo cụ thể để thu hẹp những khoảng cách đó một cách hiệu quả.

Ví dụ
Giả sử một công ty đặt mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Để tiến hành Đánh giá nhu cầu đào tạo, bộ phận nhân sự tiến hành khảo sát, phỏng vấn và đánh giá hiệu suất để xác định những lĩnh vực mà nhân viên có thể thiếu các kỹ năng hoặc kiến thức quan trọng. Sau khi phân tích, người ta thấy rằng nhiều nhân viên gặp khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả. Do đó, công ty quyết định triển khai chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng để giải quyết khoảng cách kỹ năng cụ thể này, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể.

Quá trình này đảm bảo rằng các nỗ lực đào tạo được nhắm mục tiêu và phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức đồng thời tối đa hóa lợi tức đầu tư vào phát triển nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!