Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐánh giá lương hàng năm
Đánh giá lương hàng năm
Đánh giá lương hàng năm là quá trình nhà quản lý sẽ xem xét các thành tích làm việc, khả năng, trách nhiệm, đóng góp và năng lực của từng nhân viên để quyết định tăng lương hoặc điều chỉnh lương của họ.
 
 
Ví dụ
Một công ty thường có chính sách đánh giá mức lương của nhân viên hàng năm. Vào cuối mỗi năm, nhân viên sẽ có cuộc họp với nhà quản lý để đánh giá kết quả công việc của họ trong năm qua. Nếu nhân viên đã đạt được mục tiêu và có hiệu suất làm việc tốt, họ có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản thưởng. Ngược lại, họ có thể không được tăng lương hoặc chỉ tăng lương một khoản nhỏ. Quá trình này giúp đảm bảo rằng công ty đang trả lương phù hợp với đóng góp và năng lực của từng nhân viên.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!