Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐánh giá hiệu suất của nhân viên (Employee performance review)
Đánh giá hiệu suất của nhân viên (Employee performance review)

Đánh giá hiệu suất của nhân viên, còn được gọi là thẩm định hoặc đánh giá hiệu suất, là một quy trình có hệ thống được thực hiện bởi người sử dụng lao động để đánh giá và cung cấp phản hồi về hiệu suất công việc, thành tích, điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện của nhân viên. Nó liên quan đến việc đánh giá chính thức hiệu suất của nhân viên so với các mục tiêu, trách nhiệm công việc và kỳ vọng về hiệu suất đã được xác định trước.

Ví dụ
Trong quá trình đánh giá hiệu suất của nhân viên, người quản lý hoặc người giám sát gặp gỡ nhân viên để thảo luận về hiệu suất của họ trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một năm. Việc xem xét có thể liên quan đến việc đánh giá các chỉ số hiệu suất chính, xem xét các dự án đã hoàn thành và đánh giá kỹ năng, năng lực của nhân viên và đóng góp chung cho tổ chức. Người quản lý đưa ra phản hồi mang tính xây dựng, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và có thể đặt mục tiêu hoặc kế hoạch phát triển cho sự phát triển trong tương lai của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!