Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐánh giá cùng cấp (Peer appraisal)
Đánh giá cùng cấp (Peer appraisal)

Đánh giá cùng cấp là một phương pháp đánh giá hiệu suất trong đó nhân viên nhận được phản hồi và xếp hạng từ đồng nghiệp hoặc đồng nghiệp của họ, những người làm việc ở cùng cấp độ hoặc có trách nhiệm công việc tương tự. Đánh giá này cung cấp một viễn cảnh rộng lớn hơn về hiệu suất và đóng góp của một cá nhân.

Ví dụ 

Là một phần của quy trình đánh giá hiệu suất, mỗi nhân viên được yêu cầu cung cấp đánh giá ngang hàng cho các thành viên trong nhóm của họ, đánh giá tinh thần đồng đội, kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!