Đánh giá cao
Sự đánh giá cao là một cách để công nhận nỗ lực và thành tích của nhân viên.
 
Ví dụ
Một nhân viên làm tốt công việc của mình được giám đốc công ty đánh giá cao vì đã giúp công ty tăng doanh thu.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!