Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐáng tin cậy (Trustworthiness)
Đáng tin cậy (Trustworthiness)

Sự đáng tin cậy đề cập đến chất lượng hoặc đặc điểm đáng tin cậy, đáng tin cậy và đáng tin cậy. Liên quan đến việc trung thực, duy trì tính bảo mật và thực hiện các cam kết và nghĩa vụ một cách nhất quán.

Ví dụ

Sự đáng tin cậy có thể được chứng minh trong một tổ chức khi một nhân viên nhất quán thực hiện đúng lời hứa của họ, giữ bí mật thông tin nhạy cảm và hành động chính trực trong tất cả các tương tác của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!