Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐăng ký mở (Open enrollment)
Đăng ký mở (Open enrollment)

Đăng ký mở là một khoảng thời gian cụ thể mà nhân viên có thể thay đổi bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu hoặc các lợi ích khác mà không yêu cầu một sự kiện đủ điều kiện. Thuật ngữ này cho phép nhân viên xem xét và lựa chọn các tùy chọn tốt nhất cho nhu cầu của họ.

Ví dụ 

Công ty công bố thời gian đăng ký mở kéo dài hai tuần, trong đó nhân viên có thể chuyển đổi các gói chăm sóc sức khỏe của họ, thêm người phụ thuộc hoặc đăng ký tài khoản chi tiêu linh hoạt.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!