Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐại diện đàm phán (Bargaining representative)
Đại diện đàm phán (Bargaining representative)

Đại diện đàm phán đề cập đến một cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đại diện và thương lượng thay mặt cho một nhóm nhân viên, thường là trong bối cảnh đàm phán tập thể. Đại diện đàm phán đóng vai trò là tiếng nói của nhân viên và bênh vực quyền lợi và mối quan tâm của họ trong quá trình đàm phán với người sử dụng lao động về các điều khoản, điều kiện và lợi ích việc làm. Người đại diện có thể là công đoàn, tổ chức lao động hoặc bất kỳ tổ chức nào khác được chỉ định hoặc bầu để đại diện cho người lao động trong quá trình đàm phán tập thể. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các quyền và nhu cầu của nhân viên được truyền đạt và giải quyết một cách hiệu quả trong quá trình đàm phán.

Ví dụ:

Công ty sản xuất, công đoàn có thể được chỉ định làm đại diện đàm phán cho người lao động. Khi đến thời điểm đàm phán hợp đồng lao động mới với người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn sẽ đại diện cho lợi ích tập thể của người lao động và tham gia thảo luận với ban lãnh đạo công ty. Họ có thể đàm phán về các vấn đề khác nhau như tiền lương, giờ làm việc, phúc lợi và điều kiện làm việc. Đại diện đàm phán sẽ thu thập thông tin đầu vào từ nhân viên, trình bày các đề xuất của họ với người sử dụng lao động và hướng tới việc đạt được một thỏa thuận thỏa đáng đôi bên có lợi cho nhân viên mà họ đại diện.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!