Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐa dạng và hòa nhập (Diversity and Inclusion)
Đa dạng và hòa nhập (Diversity and Inclusion)

Đa dạng và Hòa nhập (D&I) đề cập đến một tập hợp các thực tiễn và chính sách nhằm tạo ra một môi trường làm việc coi trọng và tôn trọng các cá nhân có nguồn gốc khác nhau. Thuật ngữ này liên quan đến việc chấp nhận sự khác biệt, thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và thúc đẩy văn hóa hòa nhập.

Ví dụ

Công ty XYZ triển khai các sáng kiến đa dạng và hòa nhập bằng cách tích cực tuyển dụng các cá nhân từ các nhóm ít được đại diện, cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng và tạo các nhóm tài nguyên nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!