Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCổng thông tin tự phục vụ (Self-service portal)
Cổng thông tin tự phục vụ (Self-service portal)

Là một giao diện trực tuyến cho phép khách hàng hoặc nhân viên truy cập thông tin và tự phục vụ một số yêu cầu nhất định.

Ví dụ

Công ty TUV triển khai một cổng dịch vụ tự phục vụ để cho phép khách hàng kiểm tra trạng thái đơn hàng của họ hoặc thay đổi thông tin liên hệ của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!