Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCông dân quốc gia cha mẹ (PCN)
Công dân quốc gia cha mẹ (PCN)

Người lao động là công dân của quốc gia nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nơi công ty mẹ đặt trụ sở và được công ty cử đi làm việc ở nước khác.

Ví dụ

Một công ty có trụ sở tại Đức gửi một nhân viên người Đức đến làm việc tại công ty con của họ ở Hoa Kỳ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!