Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCông dân nước thứ ba (Third-country nationals)
Công dân nước thứ ba (Third-country nationals)

Công dân nước thứ ba là những cá nhân không phải là công dân của quốc gia nơi họ đang tìm kiếm việc làm. Trong lĩnh vực nhân sự, thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả những người lao động nước ngoài đến từ một quốc gia khác ngoài quốc gia nơi họ đang làm việc.

Ví dụ
Một công ty Hoa Kỳ thuê một nhà phát triển phần mềm Ấn Độ làm việc tại trụ sở chính của họ ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, nhà phát triển phần mềm Ấn Độ được coi là công dân nước thứ ba vì họ không phải là công dân Hoa Kỳ và đang làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách là công dân nước ngoài. Các chuyên gia nhân sự có thể cần điều chỉnh các quy định về thị thực và giấy phép lao động cho công dân nước thứ ba trong những trường hợp như vậy.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!