Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCông dân nước thứ ba (Third-country nationals)
Công dân nước thứ ba (Third-country nationals)

Công dân nước thứ ba, thường được viết tắt là TCN, chỉ những cá nhân là công dân hoặc công dân của một quốc gia không phải là quốc gia nơi họ hiện đang cư trú hoặc làm việc. Trong bối cảnh nguồn nhân lực, TCN thường được thảo luận liên quan đến việc làm và di cư quốc tế. Họ là những cá nhân đang làm việc hoặc đang tìm kiếm việc làm ở một quốc gia không phải là quê hương hoặc quốc gia nơi họ cư trú hiện tại. Kiều dân nước thứ ba có thể được các công ty hoặc tổ chức ở nước ngoài thuê do kỹ năng, chuyên môn của họ hoặc nhu cầu về lao động cụ thể ở những địa điểm đó.

Ví dụ
Công dân nước thứ ba sẽ là những người lao động nước ngoài đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Brazil đang làm việc cho các công ty đa quốc gia tại Hoa Kỳ. Những cá nhân này có quốc tịch hoặc quốc tịch ở một quốc gia khác với Hoa Kỳ nhưng được phép làm việc hợp pháp ở quốc gia đó thông qua thị thực hoặc giấy phép làm việc phù hợp. Họ đóng góp vào lực lượng lao động của nước sở tại và có thể mang lại những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng cho vai trò của họ. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!