Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCơ Sở Dữ Liệu Nhân Viên (Employee Database)
Cơ Sở Dữ Liệu Nhân Viên (Employee Database)

Một hệ thống tập trung chứa thông tin về nhân viên, chẳng hạn như thông tin liên hệ, chức danh công việc, lương thưởng và đánh giá hiệu suất.

Ví dụ
Nhà quản lý nhân sự có thể sử dụng cơ sở dữ liệu nhân viên để theo dõi hiệu suất của từng nhân viên, xác định khoảng cách kỹ năng trong lực lượng lao động và tạo báo cáo về tỷ lệ doanh thu của nhân viên. Cơ sở dữ liệu nhân viên có thể giúp người sử dụng lao động đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến hồ sơ nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!