Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCơ hội việc làm bình đẳng (EEO)
Cơ hội việc làm bình đẳng (EEO)

Equal employment opportunity (EEO) - cơ hội bình đẳng về việc làm. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ chính sách bảo đảm rằng tất cả các ứng viên và nhân viên được đối xử bình đẳng, không bị phân biệt đối xử vì giới tính, tôn giáo, chủng tộc hoặc tuổi tác. 

Ví dụ
Một công ty áp dụng chính sách EEO khi đưa ra quyết định tuyển dụng nhân viên mới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!