Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiám đốc Thông tin (CIO)
Giám đốc Thông tin (CIO)

Giám đốc Thông tin (CIO) là giám đốc điều hành cấp cao trong một tổ chức chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý và sử dụng chiến lược các hệ thống và tài nguyên công nghệ thông tin (CNTT). CIO chịu trách nhiệm điều chỉnh các chiến lược CNTT với các mục tiêu kinh doanh chung của tổ chức, đảm bảo sử dụng công nghệ hiệu quả và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số.

Ví dụ
Trong một tập đoàn lớn, CIO đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo bộ phận CNTT và đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh mạng, quản lý dữ liệu và ứng dụng phần mềm. Họ cộng tác với các giám đốc điều hành và lãnh đạo doanh nghiệp khác để hiểu nhu cầu công nghệ của tổ chức, xác định các cơ hội tận dụng các giải pháp CNTT và phát triển các chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, CIO có thể lãnh đạo việc triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trên toàn doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các hệ thống CNTT khác nhau sau khi sáp nhập hoặc mua lại hoặc ủng hộ việc áp dụng điện toán đám mây để sắp xếp hợp lý việc lưu trữ và truy cập dữ liệu trên toàn bộ doanh nghiệp. tổ chức. CIO cũng theo sát các xu hướng công nghệ và công nghệ mới nổi, đánh giá tác động tiềm ẩn của chúng và tư vấn cho nhóm điều hành về các sáng kiến CNTT chiến lược.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!