Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChuyên viên tư vấn tuyển dụng
Chuyên viên tư vấn tuyển dụng
Chuyên viên tư vấn tuyển dụng là những người giúp công ty tìm kiếm nhân viên mới và tìm hiểu thị trường lao động, phân tích các nhu cầu tuyển dụng và đưa ra các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, họ còn cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và các chính sách phúc lợi.
 
Ví dụ
Một chuyên viên tư vấn tuyển dụng có thể tìm kiếm, phỏng vấn và đánh giá các ứng viên phù hợp với yêu cầu, và giúp định hướng tuyển dụng. Họ cũng có thể thực hiện các hoạt động khác như quảng cáo tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ với các trường đại học hoặc tổ chức đào tạo để đảm bảo việc tuyển dụng được tiếp cận với các ứng viên tiềm năng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!