Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChuyển giao học tập (Transfer of learning)
Chuyển giao học tập (Transfer of learning)

Chuyển giao học tập (Transfer of learning) là quá trình các cá nhân áp dụng kiến thức, kỹ năng hoặc năng lực có được trong một bối cảnh hoặc tình huống học tập vào một bối cảnh hoặc nhiệm vụ khác. Điều này liên quan đến khả năng sử dụng hiệu quả những gì đã học được trong một môi trường để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong một môi trường mới hoặc không quen thuộc.

Ví dụ
Việc chuyển giao học tập có thể xảy ra khi một nhân viên đã được đào tạo về các kỹ thuật giải quyết xung đột trong hội thảo có thể áp dụng những kỹ năng đó để giải quyết xung đột trong nhóm của họ tại nơi làm việc. Điều này thể hiện khả năng của nhân viên trong việc chuyển tải kiến thức và kỹ năng có được trong quá trình đào tạo sang tình huống thực tế tại nơi làm việc, từ đó tạo ra một môi trường làm việc hài hòa hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!