Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChuyển đổi số (Digital transformation)
Chuyển đổi số (Digital transformation)

Sự tích hợp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, dẫn đến các thay đổi cơ bản trong cách hoạt động kinh doanh và cung cấp giá trị cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng phân tích dữ liệu, đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Sự tích hợp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, dẫn đến các thay đổi cơ bản trong cách hoạt động kinh doanh và cung cấp giá trị cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng phân tích dữ liệu, đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Ví dụ
Một nhà bán lẻ triển khai hệ thống đặt hàng trực tuyến tích hợp với phần mềm quản lý hàng tồn kho và quản lý mối quan hệ khách hàng, cho phép quá trình đặt hàng được thực hiện một cách thông suốt và hiệu quả hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!