Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChuyển đổi lương giờ sang lương tháng (Wage to Salary)
Chuyển đổi lương giờ sang lương tháng (Wage to Salary)

Chuyển đổi từ lương giờ sang lương tháng đề cập đến việc chuyển đổi cơ cấu trả lương của nhân viên từ hệ thống tính lương theo giờ hoặc hàng ngày sang hệ thống dựa trên lương cố định hàng tháng hoặc hàng năm. Quá trình chuyển đổi này thường xảy ra khi nhân viên tiến bộ trong vai trò của họ hoặc khi các tổ chức tìm cách mang lại sự ổn định tài chính cao hơn.

Ví dụ
Một nhân viên ban đầu được trả lương theo giờ là 15 USD có thể trải qua quá trình chuyển đổi từ lương sang lương, trong đó họ được đề nghị mức lương hàng năm là 40.000 USD cho cùng một vị trí, mang lại khả năng dự đoán tài chính.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!