Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình thay đổi (Change programme)
Chương trình thay đổi (Change programme)

Chương trình thay đổi đề cập đến một cách tiếp cận có cấu trúc và có kế hoạch do một tổ chức thực hiện để giới thiệu những thay đổi quan trọng và mang tính biến đổi trong các hoạt động, quy trình, văn hóa hoặc cấu trúc của tổ chức. Điều này bao gồm một loạt các hoạt động phối hợp được thiết kế để tạo thuận lợi và quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả. Các chương trình thay đổi thường được thực hiện để cải thiện hoạt động của tổ chức, ứng phó với các yếu tố bên ngoài, giải quyết các hoạt động không hiệu quả hoặc thích ứng với các điều kiện thị trường đang phát triển.

Ví dụ
Một tổ chức thực hiện chương trình thay đổi có thể nhằm mục đích chuyển từ cấu trúc phân cấp sang mô hình phi tập trung và linh hoạt hơn, giới thiệu công nghệ mới, sửa đổi quy trình kinh doanh và thúc đẩy văn hóa đổi mới và hợp tác. Chương trình thay đổi sẽ bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như tiến hành đánh giá kỹ tình trạng hiện tại, phát triển chiến lược thay đổi, truyền đạt các thay đổi cho nhân viên, cung cấp đào tạo và hỗ trợ, đồng thời giám sát tiến độ để đảm bảo thực hiện thành công và áp dụng các thay đổi mong muốn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!