Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình phát triển lãnh đạo (Leadership development program)
Chương trình phát triển lãnh đạo (Leadership development program)

Chương trình phát triển lãnh đạo (LDP) là một sáng kiến có cấu trúc được thiết kế để trau dồi kỹ năng, kiến thức và khả năng của nhân viên nhằm chuẩn bị cho họ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong một tổ chức. LDP thường bao gồm các cơ hội đào tạo, cố vấn và học tập kinh nghiệm.

Ví dụ

Tập đoàn ABC cung cấp chương trình phát triển khả năng lãnh đạo kéo dài một năm, trong đó các nhân viên có tiềm năng cao tham gia các hội thảo về khả năng lãnh đạo, được huấn luyện điều hành và làm việc trong các dự án đa chức năng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!