Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình gắn kết nhân viên (Employee engagement program)
Chương trình gắn kết nhân viên (Employee engagement program)
Employee engagement program là chương trình đẩy mạnh sự gắn kết và tương tác tích cực của nhân viên đối với doanh nghiệp. Chương trình này có thể gồm nhiều hoạt động khác nhau như đánh giá thường niên, khảo sát ý kiến đào tạo, thưởng nóng cho nhân viên và các sự kiện nội bộ.
 
Ví dụ
Tạo một môi trường làm việc linh hoạt, khuyến khích các nhân viên làm việc tại nhà và cho phép thời gian làm việc linh hoạt. Bên cạnh đó, công ty có thể cung cấp cho họ các chương trình đào tạo và phát triển để giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn và tăng khả năng tiến xa trong sự nghiệp.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!