Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình đào tạo (Training program)
Chương trình đào tạo (Training program)

Chương trình đào tạo (Training program) đề cập đến một sáng kiến có hệ thống và có tổ chức được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của nhân viên trong một tổ chức. Các chương trình này được phát triển để phù hợp với mục đích và mục tiêu của công ty, đồng thời nhằm cải thiện hiệu suất của cá nhân và nhóm, cuối cùng góp phần vào thành công chung của tổ chức.

Ví dụ thực tế
Tiếng Việt: Một công ty có thể triển khai chương trình đào tạo về phát triển khả năng lãnh đạo để trang bị cho các nhà quản lý những kỹ năng lãnh đạo hiệu quả, chẳng hạn như giao tiếp và ra quyết định, nhằm lãnh đạo nhóm của họ hiệu quả hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!