Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình chăm sóc sức khỏe (Wellness Program)
Chương trình chăm sóc sức khỏe (Wellness Program)

Chương trình chăm sóc sức khỏe là một sáng kiến có tổ chức được thực hiện bởi một tổ chức nhằm thúc đẩy và hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên. Điều này thường bao gồm nhiều hoạt động, nguồn lực và sáng kiến nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc, cũng như sự cân bằng tổng thể giữa công việc và cuộc sống. Các chương trình chăm sóc sức khỏe thường bao gồm các khía cạnh như thể dục, dinh dưỡng, kiểm soát căng thẳng, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Ví dụ
Công ty freeC có chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho nhân viên của mình. Chương trình cung cấp nhiều hoạt động và tài nguyên khác nhau để hỗ trợ sức khỏe của họ. Nó bao gồm quyền sử dụng phòng tập thể dục và các lớp thể dục trong khuôn viên để khuyến khích hoạt động thể chất. Công ty cũng cung cấp các buổi giáo dục về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, Công ty freeC còn tổ chức các buổi hội thảo về quản lý căng thẳng và cung cấp dịch vụ tư vấn để hỗ trợ tinh thần và cảm xúc của nhân viên. Bằng cách thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe, tổ chức thúc đẩy lối sống lành mạnh và cân bằng giữa các nhân viên của mình, dẫn đến tăng năng suất, giảm vắng mặt và cải thiện sự hài lòng của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!