Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChương trình bảo hiểm toàn phần (Fully Insured Plan)
Chương trình bảo hiểm toàn phần (Fully Insured Plan)

Chương trình bảo hiểm toàn phần là một loại chương trình bảo hiểm y tế trong đó công ty bảo hiểm chịu rủi ro tài chính đối với tất cả các chi phí y tế được bảo hiểm. Người sử dụng lao động trả phí bảo hiểm cố định cho công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các yêu cầu được bảo hiểm.

Ví dụ
Một số nhà tuyển dụng cung cấp các Gói Bảo hiểm Toàn phần như một phần trong gói phúc lợi dành cho nhân viên của họ để giúp nhân viên tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!