Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChứng nhận chuyên gia tính lương (CPP)
Chứng nhận chuyên gia tính lương (CPP)

CPP (Certified Payroll Professional) là chứng chỉ do Hiệp hội Bảng lương Hoa Kỳ (APA) cấp cho các chuyên gia tính lương giàu kinh nghiệm, có kiến thức về tính lương và các quy định liên quan. Chứng nhận yêu cầu phải vượt qua kỳ thi và đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và kinh nghiệm cụ thể.

Ví dụ

Một ví dụ về CPP là một chuyên gia tính lương làm việc cho một công ty cần tính lương cho nhân viên. Chuyên gia đã hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc và đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ để trở thành CPP, cho phép họ đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về lương.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!