Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChức năng thiết yếu (Essential Functions)
Chức năng thiết yếu (Essential Functions)
Chức năng thiết yếu (Essential Functions) là thuật ngữ chỉ các chức năng, nhiệm vụ, hoặc trách nhiệm cần thiết để một vị trí công việc được thực hiện hiệu quả. Các chức năng cần thiết này thường được mô tả rõ ràng trong mô tả công việc và được sử dụng như một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của ứng viên hoặc nhân viên hiện tại.
 
Ví dụ về Các chức năng thiết yếu có thể bao gồm: "có khả năng tương tác và giao tiếp hiệu quả với khách hàng", "có khả năng đứng lâu trong thời gian dài" hoặc "có khả năng thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc".
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!