Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChức danh công việc (Job title)
Chức danh công việc (Job title)

Chức danh công việc chỉ định cụ thể hoặc tên được đặt cho một vị trí cụ thể trong một tổ chức. Giúp xác định và phân biệt vai trò và trách nhiệm của nhân viên.

Ví dụ
Một ví dụ về chức danh công việc là “Kỹ sư phần mềm”, “Quản lý tiếp thị”, “Điều phối viên nhân sự”.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!