Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChủ nghĩa bảo hộ (Protectionism)
Chủ nghĩa bảo hộ (Protectionism)

Chủ nghĩa bảo hộ đề cập đến chính sách kinh tế hoặc thực tiễn bảo vệ các ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài bằng cách áp đặt các hạn chế, chẳng hạn như thuế quan, hạn ngạch hoặc rào cản thương mại. Mục đích là để bảo vệ việc làm trong nước, các ngành công nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

Ví dụ
Chính phủ có thể thực hiện các biện pháp bảo hộ, chẳng hạn như áp thuế nhập khẩu cao đối với một số hàng hóa nhất định, để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài. Chính sách này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương, duy trì việc làm cho người lao động trong nước và ngăn chặn dòng hàng hóa nước ngoài rẻ hơn có thể gây hại cho các doanh nghiệp trong nước.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!