Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChính sách tuyển dụng (Recruitment policies)
Chính sách tuyển dụng (Recruitment policies)

Chính sách tuyển dụng là các hướng dẫn và thủ tục do một tổ chức thiết lập để đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng của tổ chức đó là công bằng, hiệu quả và hiệu quả. Chính sách tuyển dụng có thể bao gồm các lĩnh vực như đăng tuyển dụng, sàng lọc và lựa chọn ứng viên, đa dạng và hòa nhập, lương thưởng và phúc lợi.

Ví dụ
Chính sách tuyển dụng của công ty yêu cầu tất cả các tin tuyển dụng phải được xem xét về ngôn ngữ phù hợp và nhóm ứng viên đa dạng được xem xét cho từng vị trí. Chính sách này cũng phác thảo gói bồi thường và lợi ích sẽ được cung cấp cho các ứng viên thành công.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!