Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChính sách làm việc tốt nhất
Chính sách làm việc tốt nhất

Chính sách làm việc tốt nhất bao gồm các quy trình, phương pháp và chuẩn mực tốt nhất để quản lý, phát triển, đảm bảo sự hài lòng và tăng hiệu quả của nhân viên. 

Ví dụ
Chính sách làm việc tốt nhất trong quản lý nhân sự là đánh giá hiệu suất nhân viên, với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và công bằng để xem xét và đưa ra quyết định về việc thăng tiến, đào tạo hoặc chấm dứt hợp đồng với nhân viên.

Chính sách làm việc tốt nhất trong đào tạo và phát triển nhân viên. Đây là một trong những chính sách được xem là tốt nhất để nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!