Chính sách điểm danh
Chính sách điểm danh là các quy định liên quan đến việc nhân viên phải điểm danh và chấm công trong công ty.
 
Ví dụ
Một công ty có chính sách điểm danh nghiêm ngặt, và nhân viên phải đến đúng giờ và điểm danh vào thời gian quy định.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!