Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChiến lược quản lý nguồn nhân lực (Strategic HRM)
Chiến lược quản lý nguồn nhân lực (Strategic HRM)

Chiến lược quản lý nguồn nhân lực là một cách tiếp cận để quản lý nguồn nhân lực, điều chỉnh các chính sách và phương pháp nhân sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng thể của một tổ chức. Liên quan đến việc tích hợp các chiến lược nhân sự với các chiến lược tổ chức rộng lớn hơn để tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy thành công của tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn và phát triển các sáng kiến nhân sự góp phần đạt được các mục tiêu kinh doanh. Các hoạt động như thu hút và giữ chân nhân tài, lập kế hoạch lực lượng lao động, quản lý hiệu suất, đào tạo và phát triển cũng như gắn kết nhân viên. 

Ví dụ
Công ty ABC nhận ra rằng nhân viên của mình là nguồn lợi thế cạnh tranh chính. Để phù hợp với các mục tiêu chiến lược là trở thành một tổ chức sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm, áp dụng phương pháp quản lý nhân sự chiến lược. Bộ phận nhân sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ quản lý cấp cao để xác định các năng lực và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Họ phát triển một chiến lược thu hút nhân tài tập trung vào việc thu hút những cá nhân có chuyên môn phù hợp và đam mê đổi mới. Ngoài ra, công ty đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển để nâng cao kỹ năng và khả năng của nhân viên trong các lĩnh vực như tư duy thiết kế và quản lý quan hệ khách hàng. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!