Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChiến lược giữ chân nhân viên (retention-strategy)
Chiến lược giữ chân nhân viên (retention-strategy)

Chiến lược giữ chân nhân viên trong ngữ cảnh của HR, đề cập đến một tập hợp các hành động và sáng kiến được lên kế hoạch nhằm giữ chân nhân viên trong một tổ chức. Bao gồm việc triển khai các chiến lược, chính sách và chương trình khác nhau nhằm tạo ra một môi trường làm việc tích cực, cung cấp cơ hội phát triển và đáp ứng nhu cầu và mong đợi của nhân viên. Mục đích của một chiến lược giữ chân là giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, nâng cao sự hài lòng trong công việc và thúc đẩy lòng trung thành và cam kết của nhân viên.

Ví dụ:  

Một ví dụ về chiến lược giữ chân nhân viên là triển khai một chương trình phát triển nhân viên toàn diện cung cấp đào tạo, hướng dẫn và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chiến lược này giúp nhân viên cảm thấy được đánh giá và cung cấp cho họ các kỹ năng và kiến thức để phát triển trong tổ chức, tăng động lực để ở lại. Ngoài ra, việc cung cấp gói thù lao và phúc lợi cạnh tranh, công nhận và đền đáp đóng góp của nhân viên và xây dựng một văn hóa làm việc hỗ trợ và bao hàm cũng đều là các ví dụ về chiến lược giữ chân có thể đóng góp vào tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!