Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChia sẻ công việc (Job sharing)
Chia sẻ công việc (Job sharing)

Chia sẻ công việc là một sự sắp xếp công việc linh hoạt, trong đó hai hoặc nhiều nhân viên chia sẻ trách nhiệm và khối lượng công việc của một vị trí công việc toàn thời gian. Mỗi nhân viên thường làm việc bán thời gian, phân chia giờ làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa họ.

Ví dụ
Trong bộ phận marketing, hai nhân viên, Sarah và John, quyết định chia sẻ vị trí giám đốc marketing cấp cao. Mỗi người làm việc ba ngày một tuần, xếp chồng lên nhau vào thứ Tư để liên lạc và cộng tác. Họ cùng nhau quản lý toàn bộ nhiệm vụ của người quản lý cấp cao, bao gồm phát triển chiến lược, giám sát nhóm và quan hệ khách hàng. Sự sắp xếp này cho phép cả hai nhân viên duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đồng thời đóng góp vào thành công của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!