Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator)
Chỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator)

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) là các số liệu có thể đo lường được để đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động và chiến lược nguồn nhân lực của tổ chức. Những số liệu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về hiệu suất và tác động của các sáng kiến nhân sự, giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa việc quản lý lực lượng lao động của họ.

Ví dụ
Một ví dụ về KPI nhân sự là "Tỷ lệ thay đổi nhân viên", đo lường tỷ lệ phần trăm nhân viên rời công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ thôi việc thấp cho thấy lực lượng lao động ổn định và gắn kết, trong khi tỷ lệ cao có thể báo hiệu các vấn đề cơ bản như sự không hài lòng hoặc chiến lược giữ chân kém. Việc theo dõi KPI này cho phép bộ phận nhân sự thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết tình trạng luân chuyển nhân viên và cải thiện khả năng giữ chân nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!