Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChi phí mỗi lần tuyển dụng (Cost-Per-Hire)
Chi phí mỗi lần tuyển dụng (Cost-Per-Hire)

Chi phí mỗi lần tuyển dụng (CpH) là số liệu được sử dụng để tính toán tổng chi phí tuyển dụng và thuê nhân viên mới, bao gồm các chi phí như đăng việc làm, phí tuyển dụng và chi phí giới thiệu.

Ví dụ

Một công ty thương mại điện tử thuê một nhà phát triển phần mềm mới. Công ty chi 10.000 đô la cho việc đăng tuyển, phí tuyển dụng và các chi phí khác liên quan đến quá trình tuyển dụng. Chi phí cho mỗi lần thuê cho vị trí này là 10.000 đô la.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!