Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChênh lệch thế hệ (Generational differences)
Chênh lệch thế hệ (Generational differences)

Sự khác biệt về giá trị, niềm tin, hành vi và thái độ giữa các cá nhân thuộc các nhóm tuổi khác nhau, chẳng hạn như Baby Boomers, Gen Xers và Millennials.

Ví dụ
Người quản lý là Baby Boomer có thể có những kỳ vọng và phong cách giao tiếp khác với nhân viên Millennial. Hiểu được sự khác biệt giữa các thế hệ có thể giúp người sử dụng lao động tạo ra những nơi làm việc hòa nhập hơn, đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp và hợp tác giữa các nhân viên ở các độ tuổi khác nhau.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!