Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChế độ trợ cấp thất nghiệp bổ sung (Supplemental unemployment benefits -SUB)
Chế độ trợ cấp thất nghiệp bổ sung (Supplemental unemployment benefits -SUB)

Phụ cấp thất nghiệp bổ sung là khoản tiền được trả cho người lao động khi họ bị sa thải mà không phải là do lỗi của họ.

Các khoản tiền này có thể được trả bởi nhà tuyển dụng hoặc bởi chính phủ.

Ví dụ

Một công ty có thể cung cấp phụ cấp thất nghiệp bổ sung cho nhân viên bị sa thải vì lí do ngoài tầm kiểm soát của họ, như sự suy giảm của thị trường.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!