Chảy máu chất xám
Chảy máu chất xám là tình trạng mất mát nhân tài, đặc biệt là khi các nhân viên giỏi rời khỏi một công ty (hoặc một quốc gia) để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.
 
Ví dụ
Một công ty có thể đối mặt với tình trạng "brain drain" khi những nhân viên tài năng của họ bị chiêu mộ bởi đối thủ cạnh tranh.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!