Chatbots (bots)

Chatbots, còn được gọi là bot, là các chương trình máy tính hoặc hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để mô phỏng các cuộc trò chuyện giống như con người và tương tác với người dùng thông qua giao diện dựa trên văn bản hoặc lời nói. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, bao gồm Nhân sự, để cung cấp hỗ trợ tự động, trả lời các câu hỏi thường gặp, thu thập thông tin và thực hiện các tác vụ cụ thể. Chatbots sử dụng thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu các truy vấn của người dùng và đưa ra phản hồi hoặc hành động phù hợp.

Ví dụ
Nhân viên có thể tương tác với chatbot để hỏi về số dư kỳ nghỉ của họ, yêu cầu thông tin về chính sách của công ty hoặc bắt đầu yêu cầu nghỉ phép. Chatbot có thể cung cấp phản hồi tức thì và thậm chí hướng dẫn nhân viên thực hiện các quy trình nhất định, chẳng hạn như gửi báo cáo chi phí hoặc cập nhật thông tin cá nhân. Điều này giúp hợp lý hóa các hoạt động nhân sự, tăng cường các tùy chọn tự phục vụ cho nhân viên và giảm nhu cầu can thiệp thủ công trong các nhiệm vụ nhân sự thông thường.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!