Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChăn lông vũ (Featherbedding)
Chăn lông vũ (Featherbedding)
Chăn lông vũ (Featherbedding) là thuật ngữ chỉ việc tạo ra các công việc không cần thiết hoặc thừa trong doanh nghiệp với mục đích tăng lương, tránh sa thải, hoặc tăng số lượng người tham gia vào các hoạt động sản xuất.
 
Ví dụ
Việc thuê quá nhiều nhân viên cho một công việc đơn giản hoặc tạo ra các công việc không cần thiết để có thể làm thêm giờ. Điều này gây ra sự lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!