Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựGiám đốc điều hành (CEO)
Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc điều hành (CEO) là giám đốc điều hành cấp cao nhất trong một tổ chức, người chịu trách nhiệm cuối cùng về định hướng chiến lược tổng thể, quản lý và hiệu suất của công ty. Giám đốc điều hành thường được bổ nhiệm hoặc bầu bởi hội đồng quản trị và đóng vai trò là người ra quyết định chính, đại diện cho tổ chức cả bên trong và bên ngoài. Họ cung cấp khả năng lãnh đạo, đặt mục tiêu và mục tiêu, đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng và giám sát việc thực hiện các chiến lược của công ty.

Ví dụ
Trong một tập đoàn đa quốc gia, Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thiết lập tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, xây dựng các chiến lược dài hạn và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và chức năng cùng nhau làm việc để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Họ cộng tác với các giám đốc điều hành khác, chẳng hạn như Giám đốc Tài chính (CFO) và Giám đốc Nhân sự (CHRO), để điều chỉnh các nguồn lực và sáng kiến với các mục tiêu chiến lược của công ty. Giám đốc điều hành cũng đại diện cho tổ chức trong các cuộc họp cấp cao với các bên liên quan, nhà đầu tư và quan chức chính phủ, đồng thời có thể tham gia vào các hoạt động quan hệ công chúng để nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!