Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCắt Giảm Nhân Sự (Retrenchment)
Cắt Giảm Nhân Sự (Retrenchment)

Cắt giảm nhân sự là thuật ngữ trong lĩnh vực nhân sự, đề cập đến quy trình giảm số lượng nhân viên của một tổ chức, thường do khó khăn tài chính, tổ chức lại tổ chức hoặc các lý do khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Quá trình này bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động của nhân viên hoặc loại bỏ vị trí làm việc của họ để cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả hoặc khả năng tồn tại của tổ chức.

Ví dụ

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một công ty có thể đối mặt với khó khăn tài chính và quyết định thực hiện biện pháp cắt giảm nhân sự. Điều này có thể bao gồm sa thải nhân viên, cung cấp gói hưu trí sớm hoặc thực hiện các chương trình tách biệt tự nguyện. Mục tiêu của việc cắt giảm nhân sự là tối ưu hoá hoạt động, giảm chi phí và đảm bảo tính bền vững lâu dài của tổ chức. Phòng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong quản lý quá trình cắt giảm nhân sự, bao gồm giao tiếp với nhân viên bị ảnh hưởng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các gói trợ cấp và thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!